Home       Sitemap        Contact

WTC DE TRAPPERS

LAARNEInfo

 

Home > Wie zijn wij > Info

Lopende Zaken  

Lidgeld

Het lidgeld wordt door de raad van bestuur bepaald en voldoet één kalenderjaar. De leden bewijzen door hun bijdrage hun lidmaatschap.

Het lidgeld voor het volgende seizoen wordt betaald per overschrijving op rekeningnummer BE56 6528 0277 2688 WTC DE TRAPPERS bij Record Bank met vermelding van "lidgeld De Trappers jaartal + naam” en dit voor 10 december van het voorafgaande jaar. Bij gebreke van betaling van het lidgeld op 31 januari van het fietsjaar wordt er vanuit gegaan dat stilzwijgend wordt afgezien van verder lidmaatschap.

De leden kunnen zelf ten alle tijde uit de vereninging treden. Het lidgeld blijft, in geval van opzegging ondeelbaar eigendom van de vereniging.

Leden die het lidgeld betalen, verklaren hierbij akkoord te gaan met het reglement en worden door de club automatisch ingeschreven bij Cycling Vlaanderen voor de verplichte jaarlijkse verzekering

Het huidige lidgeld voor 2017 is bepaald op 70  euro of 75 euro naargelang de gewenste individuele verzekering of familieverzekering van Cycling Vlaanderen.

Indien meerdere personen van dezelfde familie lid worden betaald de eerste 75 euro en de volgende leden van de familie 55 euro.

Nieuwe leden zijn ook verplicht een basispakket kledij ter waarde van 150 euro aan te kopen bij aansluiting in de club. De betaling van het basispakket dient te gebeuren bij ontvangst van de kledij.

Wie eens wil meerijden op proef, kan dit altijd. Wij laten toe dat genteresseerden 3 ritten meerijden om te proeven hoe het is om in een groep mee te rijden. Het is aangeraden om dit in het begin van het seizoen te doen. Dan zijn de ritten minder lang, want ook wij moeten de kilometers en de conditie opbouwen.

Laat u vooral niet afschrikken door de verhalen uit onze wekelijkse verslagen. Dit zijn meestal de meest "extreme" en vooral kortstondige inspanningen die tijdens de ritten werden geleverd. Wij komen altijd samen toe in ons clublokaal en onderweg wordt er na elke krachtinspanning gewacht tot we weer samen zijn.

Als u zich zorgen maakt over het feit of u wel zal meekunnen, moet u dit stukje eens lezen. Het zijn de ervaringen van een beginnende wielertoerist.

Vragen

Doen jullie ook mee aan de georganiseerde MTB tochten?

Niet echt. Deze tak van de wielersport hebben we bij ons nog niet van de grond gekregen.

Doen jullie mee aan grote tochten voor wielertoeristen zoals “De Ronde Van Vlaanderen” en de “Peter Van Petegem Classic”?

Dit is niet georganiseerd binnen de club, alhoewel ook hier enkele leden op eigen initiatief aan deze tochten deelnemen. Afspreken is hier de boodschap.

Wat wordt er tijdens de winterstop gedaan?

Ieder doet zijn goesting. Er wordt nogal eens aangesloten bij de zondagsritten van Pedaal. Vanaf februari beginnen we nogal eens met eigen ritten op zondagvoormiddag.

 

Wie zijn wij
Geschiedenis
Info
Contact
Sponsor
Clublokaal
Leden
Outfit 
Nuttige Info
Archief

WTC De Trappers 2002-2017

webmaster : alain.bogaert@detrappers.be